สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุด

         
  

 

GALE POWER SEARCH

        

        

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile

ในภาพอาจจะมี 1 คนเริ่มแล้ววันนี้! สำนักพิมพ์ Gale ร่วมกับทาง สกอ. ขอแจ้งเปิดการทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile สำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบัน 78 แห่ง เนื้อหาภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ, ข่าว, นิตยสาร, รูปภาพ, วีดีโอ สหสาขาวิชา กว่า 79 ล้านบทความ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันทันสมัย

Thai MOOC

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ thai mooc “ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต” Thai MOOC สนับสนุนและขยายโอกาศทางการศึกษาให้กับคนไทยได้เรียนรู้ฟรี ที่ไหน เวลาใดก็ได้ เรียนเพื่อเสริมความรู้ เรียนเพื่อสะสมผลการเรียน เทียบโอนหน่วยกิต หรือเรียนเพื่อพัฒนาการทำงาน มาพูดคุย ศึกษาและแชร์ประสบการณ์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยร่วมกันที่ www.ThaiMOOC.org

No front page content has been created yet.