ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile

ในภาพอาจจะมี 1 คนเริ่มแล้ววันนี้! สำนักพิมพ์ Gale ร่วมกับทาง สกอ. ขอแจ้งเปิดการทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile สำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบัน 78 แห่ง เนื้อหาภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ, ข่าว, นิตยสาร, รูปภาพ, วีดีโอ สหสาขาวิชา กว่า 79 ล้านบทความ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันทันสมัย

สามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2560 ผ่านทางhttp://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE (โปรดเข้าใช้งานจากอินเทอร์เน็ตของทางสถาบัน)