ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

 ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate
  URL : https://goo.gl/FWY1JH
  รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวีดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฏหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

(เปิดทดลองใช้งาน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)