ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ thai mooc “ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต” Thai MOOC สนับสนุนและขยายโอกาศทางการศึกษาให้กับคนไทยได้เรียนรู้ฟรี ที่ไหน เวลาใดก็ได้ เรียนเพื่อเสริมความรู้ เรียนเพื่อสะสมผลการเรียน เทียบโอนหน่วยกิต หรือเรียนเพื่อพัฒนาการทำงาน มาพูดคุย ศึกษาและแชร์ประสบการณ์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยร่วมกันที่ www.ThaiMOOC.org