เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมภาพประทับใจในห้องสมุด "มุมสวยห้องสมุด"

ส่งท้ายกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดวันนี้ กับกิจกรรมกิจกรรมภาพประทับใจในห้องสมุด ‘‘มุมสวยห้องสมุด’’
โดยสามารถทำการเช็คอิน หรือโพสในหน้าเพจ ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 14.00 น. (24/07/62)
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายตนเองกับมุมต่างๆของห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย ทั้งภายในและภายนอก
2. ภาพที่ส่งประกวดจะต้องเป็นภาพสี บันทึกในรูปไฟล์ .jpeg และเช็คอิน หรือโพสในหน้าเพจ ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย https://www.facebook.com/libRMUTSV/
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีทั้งภาพและคำบรรยายที่สื่อให้เห็นถึงความประทับใจต่อห้องสมุด
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 คนมีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่เกิน 1 ภาพ 5. การตัดสิน จะตัดสินจากยอดกดไลท์ในภาพของแต่ละคน โดยยอดไลท์มากที่สุดจะเป็นผู้คว้า รางวัลที่ 1 2 และ3 ตามลำดับ (โดยยอดไลฟ์จะต้องไม่น้อยกว่า 80 ไลท์ ในแต่ละรูป
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท 
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท 
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 600 บาท 
6. ประกาศผลการตัดสิน เวลา 16.00 น.**
น้องๆที่ลงชื่อไว้ หรือคนไหนว่าง มาถ่ายรูปสวยๆลุ้นทุนการศึกษากันนะครับ