ประกาศผลกิจกรรม "กิจกรรมภาพประทับใจในห้องสมุด" ‘‘มุมสวยห้องสมุด’’ น้องเจ้าของภาพติดต่อห้องสมุด และนำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับ