ประกาศผลกิจกรรม กิจกรรมหนังสือทำมือ สมุดเล่มเล็ก เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 3 เล่มติดต่อขอรับรางวัลพร้อมบัตรประชาชน และเจ้าของผลงานอื่นๆขอรับผลงานคืืนได้ที่งานบริการยืม - คืนนะครับ