เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมยอดรักนักอ่าน "ลุ้นรับของรางวัลประจำทุกเดือน"

กิจกรรมยอดรักนักอ่าน   สำหรับนักศึกษาที่ยืมหนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลุ้นรับรางวัลประจำทุกเดือน  ได้ที่ห้องสมุดค่ะ