เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ห้องสมุดเคลื่อนที่  พบกับการเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  การตอบคำถามชิงรางวัล  การเล่นเกมส์ 
ลุ้นรับของรางวัลมากมาย