มาตรการป้องกัน CODIV - 19 ของงานวิทยบริการและสารสนเทศ

งานวิทยบริการและสารเทศเปิดบริการในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 
1. เปิดบริการห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 และพื้นที่นั่งอ่านหนังสือชั้น 1 และ ชั้น 2 โดยให้นักศึกษาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์โดยนั่งเครื่องเว้นเครื่อง
2. เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
3. ห้องสมุดขอจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละห้อง โดยจัดพื้นที่โต๊ะอ่านหนังสือห่าง 2 เมตร การเข้าใช้พื้นที่ให้นั่งตามจุดที่กำหนด และหากที่นั่งเต็มแล้วไม่อนุญาตให้เข้าเกินจำนวนที่กำหนด
4. ผู้ใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
5. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
6. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการที่อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก
7. หลังการเข้าใช้บริการ จะมีการทำความสะอาดพื้นที่นั่งอ่านทุกครั้ง และจะมี Big Cleaning วันละ 3 รอบ รอบเช้า รอบ 11.00 น. และรอบ 14.00 น. ของทุกวัน

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะ