ภาพบรรยากาศวันคล้ายวันสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ประจำปี 2563