เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) จากสำนักพิมพ์ GALE

       Gale eBook เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ  เช่น  Business , Education , Envirgnment , Histor  และสาขาอื่น ๆ  อีกมากมาย  อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถสแกน QR Code เพื่อใช้งาน หรือเข้าสู่การใช้งานตามลิงค์   สามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะเครือข่ายภายใน มทร.ศรีวิชัย หรือผ่านเครือข่าย VPN     เข้าสู่การใช้งานได้ที่ https://www.galepages.com/thrmutsv