กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ห้องสมุดยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Library on Tour 63

กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ห้องสมุดยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Library on Tour 63
เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลการบริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง รวมถึงเข้าใจข้อปฏิบัติและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดได้อย่างถูกต้อง
รายละเอียดกิจกรรม
ลงทะเบียน : จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 63 - วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 63
22 กรกฎาคม 2563  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (เช้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บ่าย)
23 กรกฎาคม 2563  คณะบริหารธุรกิจ (เช้า) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (บ่าย)
24 กรกฎาคม 2563  คณะศิลปศาสตร์ (เช้า)
รับจำกัดจำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรอบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ได้ที่งานวิทยบริการและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โทร 074 317 100 ต่อ 1163
สมัครได้ที่   https://bit.ly/2ZqRbUQ    สมัครก่อน..ได้ก่อน.. กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน  (ของมีจำนวนจำกัด)