พบกับการ Live สด ครั้งแรก กับกิจกรรม "Library Update! มาอัพเดต

พบกับการ Live สด ครั้งแรก กับกิจกรรม "Library Update! มาอัพเดตบริการและการเข้าใช้ห้องสมุดในรูปแบบ New Normal" ผ่านหน้าเพจ ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 น. Facebook :  ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย