โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

พบกิจกรรม  โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่  แนะนำทรัพยากรและการให้บริการต่าง ๆ   ลุ้นรับของรางวัลมากมาย     facebook ห้องสมุด : ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย  https://www.facebook.com/libRMUTSV/ หรือ