ภาพบรรยากาศโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (คณะบริหารธุรกิจ)

ภาพบรรยากาศโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่  วันที่  20  กรกฎาคม  2563  คณะบริหารธุรกิจ  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลเป็น