ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐาน

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  วันที่  6-7 สิงหาคม 2563  ณ  ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง  ชั้น  2  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แนะนำเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
Web of Science , Proquest Dissertation & Thesis ,ProQuest ABI Inform, Gale Onefile ,Emerald, Springer และ ACM

วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร ผู้เชี่ยวชาญ จากแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด