การยืมทรัพยากรสารสนเทศ หาย/ชำรุด ต้องทำอย่างไร

อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่เข้าใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ในกรณีที่หนังสือชำรุด/หาย  ต้องทำอย่างไรบ้าง