งดบริการพิ้นที่ให้บริการ งานวิทยบริการและสารสนเทศ

                                   ประกาศสำคัญ

งานวิทยบริการและสารสนเทศ ของดใช้อาคารหอสมุด  ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564  (จนกว่ามหาวิทยาลัย ฯ  จะมีการเปลี่ยนแปลง)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19     โดยสามารถตวรจสอบกำหนดส่งหรือยืมต่อทรัพยากรได้ที่ https://opac.rmutsv.ac.th/member/Login.aspx   หรือหากต้องการคืนทรัพยากรสามารถคืนได้ผ่านตู้คืนหนังสือ (ฺBOOK DPOR) บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุด  หากต้องการยืมหนังสือสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ที่ https://opac.rmutsv.ac.th/      และแจ้งความประสงค์ขอยืมหนังสือได้ที่ https://www.facebook.com/libRMUTSV
โดยให้แจ้งชื่อ - นามสกุล และหนังสือที่ต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายเวลามารับหนังสืออีกครั้ง   หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับความช่วยเหลือหรือสอบถามบริการ  สามารถติดต่อได้ที่ Facebook : ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย   https://www.facebook.com/libRMUTSV  จะมีเจ้าหน้าที่ค่อยตอบอยู่ตลอดเวลาราชการค่ะ
งานวิทยบริการและสารสนเทศ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาศนี้ด้วยค่ะ