ข้อมูลสถิติ : งานวิทยบริการและสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ระหว่างวันที่ 01-04-2018 ถึงวันที่ 27-04-2018

จำนวนผู้เข้าใช้   (หอสมุด / คอมพิวเตอร์)

1,100 / 282

Student Print   (แผ่น / คน)

สามารถเข้าดูได้
จากเครื่องข่ายภายในเท่านั้น

จำนวนทรัพยากร   (ชื่อเรื่อง / เล่ม)

31,636 / 59,680

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   (คะแนน / ระดับ)

5.00 / มากที่สุด

สถิติฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   (ประจำปี 2018)
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อ : ธนพัต ธรรมโชติ
โทร : 074-317100 ต่อ 1163