ข้อมูลสถิติ : งานวิทยบริการและสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ระหว่างวันที่ 01-05-2021 ถึงวันที่ 08-05-2021

จำนวนผู้เข้าใช้   (หอสมุด / คอมพิวเตอร์)

0 / 0

Student Print   (แผ่น / คน)

สามารถเข้าดูได้
จากเครื่องข่ายภายในเท่านั้น

จำนวนทรัพยากร   (ชื่อเรื่อง / เล่ม)

33,593 / 62,292

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   (คะแนน / ระดับ)

0.00 / น้อยที่สุด

สถิติฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   (ประจำปี 2021)
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อ : ธนพัต ธรรมโชติ
โทร : 074-317100 ต่อ 1163