ข้อมูลสถิติ : งานวิทยบริการและสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ระหว่างวันที่ 01-07-2020 ถึงวันที่ 14-07-2020

จำนวนผู้เข้าใช้   (หอสมุด / คอมพิวเตอร์)

0 / 83

Student Print   (แผ่น / คน)

สามารถเข้าดูได้
จากเครื่องข่ายภายในเท่านั้น

จำนวนทรัพยากร   (ชื่อเรื่อง / เล่ม)

33,593 / 62,292

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   (คะแนน / ระดับ)

4.28 / มาก

สถิติฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   (ประจำปี 2020)
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อ : ธนพัต ธรรมโชติ
โทร : 074-317100 ต่อ 1163