ประกาศจ้า.....รายชื่อนักศึกษากิจกรรม Event เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

ประกาศจ้า.....รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการร่วมตอบคำถามกับ กิจกรรม Event เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
(ขอให้น้องๆที่ได้รับรางวัลติดต่อขอรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปนะจ๊ะ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ