หน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22/02/2566

- ข้อมูลที่แสดงมิใช้ข้อมูล ณ ปัจจุบัน สามารถดูข้อมูล ณ ปัจจุบันได้ที่ Google Scholar
- สามารถส่งลิงค์โปรไฟล์เพื่อปรับปรุงข้อมูลได้ที่อีเมล library@rmutsv.ac.th


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยบริการและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 074317100 ต่อ 1163 หรือ 1164      Facebook : ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย