สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

card image

บริการทรัพยากรสิ่งพิมพ์

หอสมุดมีทรัพยากรสิ่งพิมพ์ให้บริการมากกว่า 31,000 ชื่อเรื่อง

บริการทรัพยากรสิ่งพิมพ์

โดยหอสมุดมีทรัพยากรสิ่งพิมพ์ให้บริการในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ นวนิยาย นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

 •  
 •  
 •  
 •  

card image

บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

หอสมุดมีทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น e-Book, e-Magazine, e-Database เป็นต้น

Sunlimetech

This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.

 •  
 •  
 •  
 •  

card image

Sunlimetech

This is basic card with image on top, title, description and button.

Sunlimetech

This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.

 •  
 •  
 •  
 •  

card image

Sunlimetech

This is basic card with image on top, title, description and button.

Sunlimetech

This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.

 •  
 •  
 •  
 •  

card image

Sunlimetech

This is basic card with image on top, title, description and button.

Sunlimetech

This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.

 •  
 •  
 •  
 •  

card image

Sunlimetech

This is basic card with image on top, title, description and button.

Sunlimetech

This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.

 •  
 •  
 •  
 •