ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล GALE eBooks พิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม สามารถร่วมชิงของรางวัลพิเศษจากทาง สนพ. จากการตอบคำถาม

          ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล  GALE  eBook   วันที่  16  ตุลาคม  2562     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  

 
สถานที่จัดอบรม หัวข้อในการอบรม
รอบที่  1  เวลา 10.30 น. - 12.00 น. การเข้าใช้งาน  พร้อมวิธิที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
ณ อาคาร 38  งานวิทยบริการและสารสนเทศ (หอสมุด) สัมผัสประสบการณ์ใช้งานในรูปแบบ  Unlimited
รอบที่  2  เวลา  14.00 น. - 15.30 น. เครื่องมือช่วยเหลือผู้ใช้งานที่ทันสมัยที่สุดในยุค 4.0
ณ ห้อง 63504 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ การใช้งานร่วมกันกับฐษนข้อมูลวารสาร e-Journals

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/30SB0OM