สวมหน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด