ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยอดนักอ่านประจำเดือน มีนาคม 2563 ขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563