ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับรางวัล Book Review ประจำเดือน มีนาคม 2563 ขอรับรางวัลได้ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 ณ จุด บริการค่