การดูแล บำรุงรักษา ตู้น้ำหยอดเหรียญในช่วงโรคระบาด

"การดูแล บำรุงรักษา ตู้น้ำหยอดเหรียญในช่วงโรคระบาด"
ผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญ #ควรใส่ใจ
ผู้ดูแลตู้น้ำหยอดเหรียญ #ควรเข้มงวด
ผู้ใช้บริการ หากมีคิว อย่าลืมเว้นระยะห่างระหว่างกันด้วยนะคะ

ข้อมูลจาก : กรมอนามัยโลก