แนะนำเว็บไซต์นิยายออนไลน์

 อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา สามารถอ่านนิยายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นิยายออนไลน์  จะอ่านผ่านเว็บก็ได้  จะอ่านผ่าน  App ก็ดี  มีนิยาย  14  หมวดที่พร้อมจะสร้างความสุขความสนุกสนานและความประทับใจอย่างไม่จำกัด  

 นิยาย Dek-D     https://www.dek-d.com/home/writer/
 นิยาย ธัญวลัย    http://www.tunwalai.com/