รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

สธ. แนะช่วงอยู่บ้าน ให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก   https://bit.ly/2zfCx9j
ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข