HOW TO #ฟ้าทะลายโจร

HOW TO #ฟ้าทะลายโจร

- ไม่ควรรับประทานฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันโควิด-19
- เมื่อมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ควรกินฟ้าทะลายโจรทันที
- หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ให้ไปพบแพทย์

* ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
* ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
* ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล ยาลดความดันโลหิต

ข้อมูลจาก :  กระทรวงสาธารณสุข