สำนักพิมพ์ Gale ให้ใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี

ทางสำนักพิมพ์ Gale ให้ใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี  ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ นี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส โควิด-19” จำนวน 3 ฐาน
 

 • ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness
  A person holding a sign</p>
<p>Description automatically generated

https://bit.ly/3bdKOZ0

 • ฐานข้อมูล Gale in Context: Global Issues
  A close up of a sign</p>
<p>Description automatically generated

https://bit.ly/2U65qNe

 • ฐานข้อมูล Gale in Context: Science
  A close up of a sign</p>
<p>Description automatically generated

https://bit.ly/3b9X9xt
 

ฐานข้อมูลข้างต้นทั้ง 3 ฐาน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้, สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้, เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ได้, รองรับกับ Google Classroom, มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ, และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

 
และในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการจัดการวิกฤตไวรัส 'โควิด-19' ของทางประเทศจีน สามารถดาวน์โหลดได้จาก Links ด้านล่างนี้

 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/intl-assets/intl-assets-uk--europe/handbook-of-covid-prevention-and-treatment-st---smaller.pdf

 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace

https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/intl-assets/intl-assets-uk--europe/covid-epidemic-prevention-and-control-manual%EF%BC%Afor-workplacesmall.pdf
 
และเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตไวรัส 'โควิด-19' ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ณ ปัจจุบัน ทางสำนักพิมพ์ฯ จึงเปิดให้ใช้งานโดยยังมิได้กำหนดวันสิ้นสุดการใช้งาน

A screenshot of a cell phone</p>
<p>Description automatically generated