ห่วงใยในภาวะฉุกเฉิน​จากสภาพอากาศร้อน​ ฮีทสโตรก

ห่วงใยในภาวะฉุกเฉิน​จากสภาพอากาศร้อน​ ฮีทสโตรก

ขอมูลจาก :  กรมควบคุมโรค