มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลดค่าเล่าเรียน สู้วิกฤต COVID -19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลดค่าเล่าเรียน สู้วิกฤต COVID -19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลดค่าเล่าเรียน สู้วิกฤต COVID
** กรณีนักศึกษาชำระค่าเทอมเต็มจำนวนมาแล้ว  มหาวิทยาลัยจะคืนค่าเทอมให้กับนักศึกษาแน่นอน  และตอนนี้มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาช่องทางและวิธีการการคืนเงินค่าเทอม **