จากกรณีที่มีการโพสต์ชวนเชื่อให้ใช้ยาจีนเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูลรักษาโควิด-19

*ข่าวปลอม*

จากกรณีที่มีการโพสต์ชวนเชื่อให้ใช้ยาจีนเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูลรักษาโควิด-19
ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ชี้แจงว่า เป็นการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถรักษาโควิด-19 ได้
อ่านเพิ่มเติมที่  https://bit.ly/2Y2mMNi

AFNC Thailand
24 เม.ย. 63