สถานการณ์วันนี้ โควิด 19

สถานการณ์วันนี้ (27 เม.ย.63) ยอดผู้ป่วยคงที่ทุกทีมของจังหวัด ตั้งการ์ดพร้อม คัดกรองเข้มข้นในทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและท้องถิ่น พร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกกลุ่มอาชีพตามมาตรการของกระทรวงต่างๆ
ข้อมูลจาก :  โควิดสงขลา Covid Songkhla