ไม่ตีครา ไม่เลือกปฎิบัติ สู้โควิด 19

ประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด - 19 และทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุด อาจทำให้คลายความกังวลใจได้บ้าง ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเริ่มลดน้อยลงในขณะเดียวกันผู้ป่วยที่ติดเชื้อก็รักษาหายและกลับบ้านมากขึ้น
เมื่อผู้ป่วยรักษาหาย และกลับมาอยู่บ้าน นำมาซึ่งความกังวลใจของประชาชนทั่วไปที่คิดว่า  แม้พวกเขาเหล่านี้  หายแล้วแต่ก็ยังไม่วางใจในการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกัน นำมาสู่การตีตราและการเลือกปฏิบัติในที่สุด
ดังจะเห็นได้ตามข่าวประจำวัน  ดังนั้นมาร่วมกันทำชุมชนให้ปลอดภัย ไม่รังเกียจ ไม่ขับไล่ เพื่อให้คนที่มีความเสี่ยง หรือคนที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่กังวลที่จะให้ข้อมูลและเข้ารับการรักษา เพราะสุดท้ายเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคม

#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #สัญญาว่าจะอยู่บ้าน #สัญญาว่าจะอยู่บ้านต้านโควิด
#เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ไม่ตีตรา #ไม่เลือกปฏิบัติ