5 ลำดับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Book Review ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 5 ท่าน กับรางวัลรีวิวหนังสือที่ชื่นชอบขอรับรางวัลที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 ณ หอสมุด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2563