ยอดนักอ่านประจำเดือนสิงหาคม 2563

สุดยอดนักอ่าน 10 ท่านประจำเดือนสิงหาคม 2563 ขอรับรางวัล ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2563 ณ หอสมุด มทร.ศรีวิชัย เคาน์เตอร์ชั้น 1