คนละไม้ละมือ งดก่อมลภาวะทางอากาศ

คนละไม้ละมือ งดก่อมลภาวะทางอากาศ
เรื่องโดย สิธิชัย เหมือนยา Team Content www.thaihealth.or.th
ข้อมูลจาก หนังสือ “ชีวิตติดฝุ่นอันตราย” และ คมชัดลึก
ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content  www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

 

คนละไม้ละมืองดก่อมลภาวะทางอากาศ  thaihealth

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  https://bit.ly/2Frbcoi