4 ภัยร้าย ใกล้ตัวเด็กและเยาวชน

“เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” ประโยคคุ้นหูที่เรามักได้ยินอยู่เสมอในการส่งเสริมและรณรงค์กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน เพราะพวกเขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่นับวันจะทำให้เข้าถึงเนื้อหาข้อมูลที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนั้น อาจทำให้พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่น่าจับตามองนั่นคือปัญหาสังคมที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

เพื่อปลุกกระแสสังคมมองปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Media Move) และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “กับดัก...เยาวชน”  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/3hWhcTf