แจ้งการปรับเปลี่ยนประตูการเข้า - ออก งานวิทยบริการและสารสนเทศ

งานวิทยาบริการและสารสนเทศ  ขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการงานวิทยบริการและสารสนเทศ   เนื่องจากงานวิทยบริการและสารสนเทศได้ปรับเปลี่ยนประตูการเข้า - ออก  โดยเข้า - ออก  ทางเดียว  เนื่องจากเครื่องอ่านสแกน  Barcode   เสีย    ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อม  (รอเปลี่ยนอะไหล่)      จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้