5 ข้อควรรู้จ่ายค่าปรับห้องสมุด

งานวิทยบริการและสารสนเทศแนะนำวิธีการชำระค่าปรับให้ทราบกันค่ะ  การที่  อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  จะชำระค่าปรับได้น้้น  ไม่ใช่เรื่องง่ายนะค่ะ  เพราะจะต้องมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดค่าปรับ  เช่น
1.  อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  ส่งคืนหนังสือช้ากว่ากำหนดส่ง
2.  ลืม (จำไม่ได้)  ว่าวันกำหนดส่งนั้นคืนวันไหน
3.  เพื่อนยืมไปค่ะ  (คิดว่าเพื่อนคืนแล้ว)
อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  สามารถตรวจสอบการคืนหนังสือหรือค่าปรับค้างในระบบได้ที่  https://bit.ly/2TBRppr
5  ข้อที่อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  ควรรู้จ่ายค่าปรับห้องสมุด