กิจกรรมยอดรักนักอ่านของห้องสมุด "อย่าลืมมาหยิบยืมหนังสือกันเยอะ ๆได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งรางวัล แจกกันทุกเดือน เริ่มมกราคม ถึง สิงหาคม 2564 นะค่ะ"

 ประกาศ  ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมยอดรักนักอ่านของห้องสมุด   เริ่มแล้วค่ะ  อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ที่มีการยืมหนังสือ  10  ลำดับแรกของเดือน มารับรางวัลที่ห้องสมุด ประกาศผลสัปดาห์ที่ 1  ของเดือนถัดไป