ฐานข้อมูลทดลองใช้ eBook University Press Collection

eBook University Press Collection มี  eBook มากกว่า 35,000 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกกว่า  90 แห่ง  ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และมนุษยศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ โดยนำเสนอด้วยเอกสารการวิจัยระดับสูง และมี eBook จากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลก เช่น Oxford University Press, Princeton University Press, Cambridge University Press, MIT Press, University of California Press, McGill-Queen’s University Press และอื่น ๆ อีกมากมาย

URL การเข้าใช้งาน : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e008tww