ทำหนังสือหายของห้องสมุดหาย...จะต้องจ่ายเท่าไหร่

อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา  ที่ทำหนังสือหายของห้องสมุดหาย...จะต้องจ่ายเท่าไหร่ 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยิม-คืน โทรศัพท์ 074-317-100 ต่อ 1164