บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษาและบุคคลภายนอก  ไม่เคยมาใช้บริการห้องสมุด จะค้นหาหนังสือหรือหาหนังสือไม่เจอ
เดินมาหา..... ปรึกษาเจ้าหน้าที่.......พร้อมให้บริการค่ะ