10 ลำดับยอดรักนักอ่านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

มาแล้ว มาแล้ว  ค่ะ  10  ลำดับยอดรักนักอ่านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   อาจารย์   บุคลากร  นักศึกษาที่มีรายชื่อ   มารับของรางวัลได้ที่   ณ เคาน์เตอร์จุดบริการของห้องสมุด  ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2564  ถึง  20  มีนาคม  2564