บริการ Student Service Print

งานวิทยบริการและสารสนเทศ ได้บริการ Student Service Print ช่วง Covid-19 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Fan page) โดยนักศึกษาต้อง Save งานเป็น ไฟล์ PDF และแจ้งความจำนงค์ด้วยต้องการ Print สีหรือ Print ขาว-ดำ     
แจ้งความประสงค์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ https://www.facebook.com/libRMUTSV