งดบริการพิ้นที่ให้บริการ งานวิทยบริการและสารสนเทศ

ประกาศสำคัญ
งานวิทยบริการและสารสนเทศ ของดใช้อาคารหอสมุด
ในช่วงตั้งแต่วันที่ 16-30 กันยายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
โดยสามารถตวรจสอบกำหนดส่งหรือยืมต่อทรัพยากรได้ที่ https://opac.rmutsv.ac.th/member/Login.aspx
หรือหากต้องการคืนทรัพยากรสามารถคืนได้ผ่านตู้คืนหนังสือ (ฺBOOK DPOR) บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุด
หากต้องการยืมหนังสือ
สามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ที่ https://opac.rmutsv.ac.th/
และแจ้งความประสงค์ขอยืมหนังสือได้ที่ https://www.facebook.com/libRMUTSV
โดยให้แจ้งชื่อ - นามสกุล และหนังสือที่ต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายเวลามารับหนังสืออีกครั้ง
หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับความช่วยเหลือหรือสอบถามบริการ
สามารถติดต่อได้ที่ Facebook : ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย
https://www.facebook.com/libRMUTSV
จะมีเจ้าหน้าที่ค่อยตอบอยู่ตลอดเวลาราชการครับ
งานวิทยบริการและสารสนเทศ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาศนี้ด้วยค่ะ